ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по т.8, Протокол №9/28.04.2020 г., по т.10, Протокол №12/28.07.2020 г., по т.11, Протокол №6/30.01.2024 г.