КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Публикувано от d.bonchev на

Комисията по здравеопазване проведе среща с управителите на общинските лечебни заведения

           

           Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет – Бургас проведе среща-дискусия съвместно с управителите на общинските лечебни заведения. Инициативата на председателя на комисията 
д-р Лидия Стефанова има за цел да изгради модел на работа, базиран на тясно сътрудничество и активен диалог. 

            „Общинските лечебни заведения, осигуряването на качествени здравни услуги са неразделна част от стратегическата цел на Община Бургас за решаване на демографските проблеми и създаване на по-добри условия за живот.“ – с тези думи председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев откри заседанието и допълни, че ОбС, чрез своите постоянни комисии, ще е в услуга, както на гражданите, така и на управителите на лечебните заведения чрез непосредствена и пряка връзка с оглед постигането на най-добри възможни резултати в интерес на гражданите на общината.

           За да чуят предложенията на лечебните заведения на заседанието присъстваха и зам.- кметът с ресор „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов и зам.- кметът по финанси Станимир Апостолов.

           Като основна посока на общата работа в краткосрочен план д-р Лидия Стефанова очерта изработването на общински програми за профилактика с таргетни групи по различни възрасти и заболявания с цел превенция на хроничните заболявания и повишаване здравната култура на обществото. Обект на дискусия бе и достъпът до медицинска грижа в малките и отдалечени населени места. Общинските лечебни заведения, съвместно с Комисията по здравеопазване и Сдружението на младите лекари в Бургас ще работят за осигуряване на специалисти от различни направления на принципа „лекарят при пациента“. Това ще завърши в цялост усилията за подсигуряване на медицинска грижа след като Общински съвет прие програмата за подобряване на условията в здравните служби в селата в община Бургас, предложена от кмета Димитър Николов.

           Ръководителите на лечебните заведения отчетоха положителните резултати от усилията на Община Бургас и Общински съвет за подобряване на медицинския сграден фонд, реализираните санирания и мерки за енергийна ефективност, включително по Европейски проекти, осигуряването на нова апаратура. Общите очаквания са за продължаване на тези дейности и съвместна работа за привличане на лекари от по-тесни специалности в доболничната помощ.  Доктор Трошанова, управител на единствената в града белодробна болница обяви, че благодарение на Община Бургас проектът за нова сграда е в ход и ще бъде изграден на мястото на старите помещения на поликлиниката. Решен е и проблемът с изхранването на туберколозно болните, след като Общински съвет – Бургас гласува средства за тази дейност. Управителят на МЦ „Вяра и надежда“ към Комплексния онкологичен център (КОЦ) подчерта, че са привлечени водещи специалисти –онколози, хирург, гастроентеролог, лъчетерапевт, гинеколог, а най-добрата новина е, че медицинския център разполага и със изключително модерна апаратура, предоставена от Община Бургас чрез дарение.

           Общинските съветници, членове на здравната комисия - д-р Светослав Тодоров – зам.-председател, Васил Загорчев, д-р Диян Господинов, д-р Мартин Кръстев, Чанко Мирчев и Шерафет Мехмед декларираха готовност да съдействат за успешното развитие на лечебните заведения.

           На заседанието присъстваха д-р Калина Ишкиева – управител на „Диагностично консултативен център I Бургас” ЕООД, д-р Илка Баева – управител на „Диагностично консултативен център II Бургас” ЕООД, д-р Борис Борисов – управител на „Медицински център I Бургас” ЕООД, д-р Атанас Бошев – управител на „Медицински център II Бургас” ЕООД, д-р Евелина Трошанова – управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД, д-р Надя Желязкова – управител на „Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД, д-р Малина Янакиева – управител на „Дентален център – Бургас“ ЕООД и д-р Николай Киселков – управител на Медицински център „Вяра и надежда“.

ГАЛЕРИЯ
Снимка
Снимка