АРХИВ НА МАНДАТ 2007-2011

Публикувано от d.kostadinova на

АРХИВЕН САЙТ  НА МАНДАТ 2007-2011   
http://www.2007-2011.burgascouncil.org

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2007-2011:

МАНДАТ 2007-2011
Протокол №1 
от 12.11.2007г.
Протокол №20 
от 23.04. и 28.04.2009г.
Протокол №36 
от 22.07. и 27.07.2010г.
Протокол №2 
от 27.11.2007г.
Протокол №21 
от 21.05.2009г.
Протокол №37 
от 23.08.2010г.
Протокол №4 
от 20.12.2007г.
Протокол №22 
от 11.06.2009г.
Протокол №37a 
за поправка на решение от 23.08.2010г.
Протокол №5 
от 24.01.2008г.
Протокол №22а 
за поправка на решение от 11.06.2009г.
Протокол №38 
от 23 и 24.09.2010г.
Протокол №6 
от 28.02.2008г.
Протокол №23 
от 23.07.2009г.
Протокол №39 
от 19.10.2010г.
Протокол №7 
от 27.03.2008г.
Протокол №24 
от 17.09.2009г.
Протокол №40 
от 21.10. и 26.10.2010г.
Протокол №8 
от 17.04.2008г.
Протокол №24a 
за поправка на решение от 17.09.2009г.
Протокол №41 
от 18.11. и 23.11.2010г.
Протокол №9 
от 22.05.2008г.
Протокол №25 
от 22.10.2009г.
Протокол №42 
от Тържествено заседание на 06.12.2010г.
Протокол №10 
от 19.06.2008г.
Протокол №26 
от 10.11.2009г.
Протокол №43 
от 09.12. и 14.12.2010г.
Протокол №11 
от 24.07.2008г.
Протокол №27 
от 19, 20 и 24.11.2009г.
Протокол №44 
от 20.01. и 25.01.2011г.
Протокол №12 
от 18.09.2008г.
Протокол №29 
от 17.12. и 18.12.2009г.
Протокол №46 
от 17.02. и 22.02.2011г.
Протокол №13 
от 23.10.2008г.
Протокол №30 
от 21.01.2010г.
Протокол №47 
от 24.03. и 29.03.2011г. 
Протокол №47a и 47б 
за поправка на решения от 24.03. и 29.03.2011г.
Протокол №14 
от 20.11.2008г.
Протокол №31 
от 11.02.2010г.
Протокол №48 
от 21.04. и 26.04.2011г.
Протокол №16 
от 18.12. и 20.12.2008г.
Протокол №32 
от 18.03.2010г.
Протокол №49 
от 19.05.2011г.
Протокол №17 
от 22.01. и 29.01.2009г.
Протокол №33 
от 22.04.2010г.
Протокол №50 
от 23.06.2011г.
Протокол №18 
от 19.02. и 26.02.2009г.
Протокол №34 
от 20.05. и 26.05.2010г.
Протокол №51 
от 21.07.2011г.
Протокол №19 
от 19.03. и 25.03.2009г.
Протокол №35 
от 24.06.2010г.
Протокол №52 
от 13.09.2011г.
КАТЕГОРИЯ