ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев - общински съветници от ПП-ДБ, относно: Проект BG16M1OP002-5.003-0003
 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
ПИТАНИЯ