ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15242 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси и Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ