ПИТАНЕ 08 - 00 15307 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изработване на стандарти за отделните зони на градската среда, съгласно Наредбата по чл.13а от ЗУТ 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
ПИТАНИЯ