Бенчо Георгиев Бенчев

Бенчо Георгиев Бенчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 12.11.1952 г.
Професия: Финансист
Образование: Висше
Чужди езици: Руски
Избран с политическа сила: МК "Граждани за общината"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.; мандат 2019-2023 г.