ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15310 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнението на проектно предложение, с което Община Бургас е одобрена за финансово подпомагане по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 година за обект: „Спортна зала в УПИ XI, кв. 143 по плана на районен център ж.к. Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ