ДОКЛАД 08 - 00 15309 / 15.03.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иво Георгиев Баев - председател на временна комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и при Районен съд - Бургас, относно: Избор на съдебни заседатели
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ