ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15319 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Предложение за избор на управители на „Чистота“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД и „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, съгласно проведени конкурси
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ