ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15360/ 20.03.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сдружение с нестопанска цел “Фонд за развитие на Летище Бургас”, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на Община Бургас в управителните органи на сдружението

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ