ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15361 / 20.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Красимир Калудов Тодоров - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас,относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства и включването на мероприятие в спортния календар на Община Бургас за 2024 година
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ