НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПРОВЕДЕ КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Публикувано от d.bonchev на

НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС ПРОВЕДЕ КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

 

На 19 и 20 март 2024 г., Наблюдателната комисия към Общински съвет – Бургас, съвместно с Община Бургас проведе културно мероприятие с лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода в Бургаския затвор и Затворническите общежития в с. Дебелт.

Срещите бяха посветена на представянето на книгата на Александър Урумов „Али Безсмъртния“. На събитието присъства самият герой на романа – гражданинът от иракски произход Али Дини. 

В миналото си иракчанинът Дини е изтърпявал в български затвори три присъди с лишаване от свобода за съвкупност от най-тежки престъпления. Съден е за убийство, отвличане, въоръжен грабеж и за разпространение на наркотици. Той сподели за многобройните трудности, ужасните грешки, както и за опасностите от другата страна на закона. Преломният момент в живота на Али идва, когато по неведоми пътища той започва да чете библията, решава да стане християнин и да поеме по нов път. Преобразяването му от един от най-опасните хора за времето си до един кротък и смирен човек, който е намерил смисъл и пълнота в живота си чрез вярата в Бог, бързо започва да прави впечатление на всички около него, в това число и на началника на затвора. В резултат на тази реална промяна, той е предложен за предсрочно условно освобождаване. 

Вече почти 12 години Али Дини е един напълно ресоциализиран свободен гражданин, който е щастливо женен с трима синове. Работи неуморно в полза на най-уязвимите групи от обществото. Всяка седмица посещава бежанските лагери в с. Любимец, с. Бусманци, Военна рампа (София) и гр. Харманли, където помага и окуражава изпадналите в беда.

Представянето на книгата бе възприето много положително от лишените от свобода. Зададени бяха въпроси от присъстващите, оформиха се кратки дискусии. Примерът на Али вдъхновява лишените от свобода да вярват в доброто, в новото начало и провокира мнозина да потърсят смисъл в живота на свобода.

По време на срещите администрацията на затвора разказа за историята на Бургаския затвор от неговото основаване до наши дни. Също така двама изтърпяващи наказание лишаване от свобода представиха пред комисията и присъстващите лишени от свобода, презентация посветена на  благодетеля Александър Коджакафалията – Бащата на Бургас, отново с акцент към доброто начало.

Затворническата администрация и на двете места се отнесе с много внимание към състава и работата на комисията. Запознаха се с програмите, които се реализират и проблемни теми, дискутираха бяха възможности за взаимодействие. 

Председателят на Наблюдателната комисия – общинският съветник Васил Загорчев се ангажира подобни културни мероприятия да се превърнат в практика и прояви готовност да организира още такива събития. Загорчев изказа искреното си впечатление не само от условията, но и от това, че за предходната 2023 г. в затвора са реализирани 14 специализирани програми, включващи индивидуални и групови практики за затворниците в различни области – за повишаване на личностния потенциал, различни видове дейности с цел превенция, рехабилитация и ресоциализация.

Мариела Кирова – общински съветник и зам.-председател на Постоянната комисия по социални дейности благодари на затворническата администрация за оказаното съдействие, професионалната организация и представянето на дейностите, извършвани за или с лишените от свобода. Кирова сподели, че това е важна стъпка към установяването на устойчиво и качествено взаимодействие между Наблюдателната комисия към Общински съвет – Бургас и администрацията на затвора в интерес на гражданите.

ГАЛЕРИЯ
Снимка
Снимка
Снимка