ВИДЕОАРХИВ И ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА