НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.; по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.3 от Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.1 и т.3 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1 от Протокол №23/29.06.2021 г.; по т.2 от Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №26/26.10.2021 г.; по т.1 от Протокол №30/20.12.2021 г.; по т.1 от Протокол №33/22.02.2022 г.; по т.2 от Протокол №37/17.05.2022 г., изм. с Решение №6153 от 22.06.2022 г. на Върховен административен съд по адм. д. №9392/2021 г.; по т.1 от Протокол №39/28.06.2022 г.; по т.1 от Протокол №40/26.07.2022 г.; по т.5 от Протокол №41/14.09.2022 г.; по т.1 от Протокол №43/27.10.2022 г.; по т.2 от Протокол №46/20.12.2022 г.; по т.1 от Протокол №47/31.01.2023 г.; изм. с Решение №4362 от 25.04.2023 г. на Върховен административен съд по адм. д. №7544/2022 г.; по т.1 от Протокол №51/29.05.2023 г., по т.2 от Протокол №5/19.12.2023г., изм. с Решение №1249 от 05.02.2024 г. на Върховен административен съд по адм. д.№7299/2023 г.; по т.3 от Протокол №9/26.03.2024 г.

Решението е оспорено и е спряно за изпълнение в частта на Приложение № 6, ТАРИФА на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Бургас, чрез общински предприятия, целия Раздел IV – ОП „Транспорт“, съгласно Заповед №РД-09-01/11.01.2024 г. на Областния управител на Област Бургас. 

В оспорената част се прилагат старите разпоредби, които са нанесени в настоящата Наредба, а всички останали изменения и допълнения се прилагат, както са били приети по т. 2 от Протокол № 5/19.12.23 г.