ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15453 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Лидия Стефанова - Председател на ПК по Здравеопазване, общински съветник от ПП ГЕРБ и от д-р Диян Господинов - Общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за въвеждане на анкетен модел на проучване за проследяване на удовлетвореността на пациентите в общинските лечебни заведения 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ