ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15524 / 16.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Създаване на унифицирана онлайн система за запазване на часове за пациенти в общинските лечебни заведения 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ