РАЗПОРЕЖДАНЕ 08 - 00 -14654 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Сигнал свързан с компетенцията на Общински съвет