ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14645 / 27.10.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2022 г. на Община Бургас и на концесионните договори