ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14649 / 09.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Евелина Димитрова Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на фибробронхоскопска апаратура за нуждите на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ