ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15672 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ясен Проданов, Елена Кокаларова и д-р Диян Господинов – общински съветници от групата на "ГЕРБ", относно: Закупуване и поставяне на 6 броя люлки на детски площадки, приспособени за деца със специфични потребности
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ