ОБЯВЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

r.raykova на Вт., 05.05.2020 - 17:29
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 4 (вх. № 08-00-9967) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

r.raykova на Вт., 05.05.2020 - 17:19
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 3 (вх. № 08-00-9952) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

r.raykova на Вт., 05.05.2020 - 17:14
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 2 (вх. № 08-00-9953) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

r.raykova на Четв., 05.03.2020 - 11:51
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 7, т. 3 (вх. № 08-00-9689) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ И ВЕЩИ

r.raykova на Вт., 04.02.2020 - 17:36
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 32 (вх. № 08-00-9515) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

r.raykova на Вт., 04.02.2020 - 17:33
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 31 (вх. № 08-00-9514) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

r.raykova на Вт., 04.02.2020 - 17:31
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 30 (вх. № 08-00-9513) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 15:50
Приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г...