ОБЯВЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 02.06.2023 - 16:47
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.05.2023 г., Протокол № 51, т. 1 (вх. № 08-00-14063) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 07.02.2023 - 14:04
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 31.01.2023 г., Протокол № 47, т. 1 (вх. № 08-00-13661) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 29.12.2022 - 14:20
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2022 г., Протокол № 46, т. 4 (вх. № 08-00-13552) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 29.12.2022 - 14:16
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2022 г., Протокол № 46, т. 3 (вх. № 08-00-13563) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 06.12.2022 - 14:25
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.11.2022 г., Протокол № 44, т. 2 (вх. № 08-00-13370) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:56
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2021 г., Протокол № 30, т. 4 (вх. № 08-00-12277) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 07.12.2021 - 16:34
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 30.11.2021 г., Протокол № 28, т. 1 (вх. № 08-00-12164) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 01.11.2021 - 10:24
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.10.2021 г., Протокол № 26, т. 2 (вх. № 08-00-12005) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 01.11.2021 - 10:22
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.10.2021 г., Протокол № 26, т. 1 (вх. № 08-00-12023) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:05
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.06.2021 г., Протокол № 23, т. 1 (вх. № 08-00-11663) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:14
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 1 (вх. № 08-00-11162) от дневния ред, и е...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 15:29
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.01.2021 г., Протокол № 19, т. 2 (вх. № 08-00-11016) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 17:21
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 2 (вх. № 08-00-10927) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 16:38
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 4 (вх. № 08-00-10794) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:58
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 5 (вх. № 08-00-10544) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:57
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 4 (вх. № 08-00-10519) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 17:29
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 4 (вх. № 08-00-9967) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 17:19
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 3 (вх. № 08-00-9952) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 17:14
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 2 (вх. № 08-00-9953) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:51
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 7, т. 3 (вх. № 08-00-9689) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 17:36
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 32 (вх. № 08-00-9515) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 17:33
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 31 (вх. № 08-00-9514) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 17:31
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 30 (вх. № 08-00-9513) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 15:50
Приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г...