ДЕЙСТВАЩИ ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по т.8, Протокол №9/28.04.2020 г., по т.10, Протокол №12/28.07.2020 г., по т.11, Протокол №6/30.01.2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп.: с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г.; по т.6, Протокол №41/14.09.2022 г.; по т.2, Протокол №49/28.02.2023 г., по т.13, Протокол № 6/30.01.2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г., изменен и допълнен:  по т.9, Протокол № 12/28.07.2020 г., по т. 8, Протокол №6/30.01.2024 г. 

           

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.; изменен и допълнен: по т.7, Протокол №9/28.04.2020 г., по т.12, Протокол №6/30.01.2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 10, Протокол № 24/17.09.2009 г.; изменен и допълнен:  по т. 9, Протокол № 52/ 13.09.2011 г.; по т. 31, Протокол № 41/30.09.2014 г.; по т.3, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.3, Протокол №54/26.02.2019 г.; по т.29, Протокол №6/28.01.2020 г., по т.10, Протокол №6/30.01.2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 1, Протокол №10/27.05.2004 г.; по т. 7, Протокол №20/24.02.2005 г.; по т. 2, Протокол №44/30.01.2007 г.; по т. 51, Протокол №10/19.06.2008 г.; по т. 4, Протокол №13/28.06.2016 г.; по т. 8, Протокол №37/30.01.2018 г.; изм. с Решение №2189/19.02.2018 г. по адм. дело №901/2017 г. на Върховен административен съд на Република България; по т. 27, Протокол №6/28.01.2020 г.; по т. 5, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.