ГРАФИЦИ НА КОМИСИИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.07.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 14.06.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 и зала 2, съгласно графика, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.06.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 12.04.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 23.04.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 15.03.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.03.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 06.02.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.Заседанието на ОбС ще се проведе на 14.02.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.01.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.01.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 08.12.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 19.12.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 22.11.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.11.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.