График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 22.11.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.11.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Публикувано от g.chanakova на

РАЗПОРЕЖДАНЕ
На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас