ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15711 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за оборудване на Академична книжарница на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ