ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ДЕЙСТВАЩ ДО

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия Проект за предложения и становища по Проекта на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от Спортния календар на община Бургас.

Срокът за депозиране на предложения и становища по Проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, вр. с чл. 26, ал. 4, предл. първо от Закона за нормативните актове, като те могат да бъдат внесени в деловодството на Общински съвет — Бургас, на адрес — гр. Бургас, ул. „Александровска" №26, както и изпратени на следния електронен адрес: maya.boshtodorova@burgas.bg