ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет–Бургас, както и на следния електронен адрес: burgas@vazrazhdane.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в Община БургасПредложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на следния електронен адрес: g.drakaliev@burgascouncil.org

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на следния електронен адрес: g.drakaliev@burgascouncil.org

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.