Тодор Жаков Йосифов

Тодор Жаков Йосифов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 12.10.1982 г.
Професия: Икономист
Образование: БСУ, докторант "Икономика и управление на индустрията"; Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов , спец. "Маркетинг"; Университет "Проф. д-р Асен Златаров", спец. "Стопанско управление
Чужди езици: Английски, руски, немски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г. 
Акцент през мандата: Икономическо развитие на град Бургас
Телефон за контакти: 0884800145

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията