ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.2, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.1, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4, Протокол №18/21.12.2020 г., по т.5, Протокол №46/20.12.2022 г.