График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 22.11.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.11.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС
СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

23.11.2023

четвъртък

09:00
ТУРИЗЪМ

23.11.2023

четвъртък

10:00
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

23.11.2023

четвъртък

10:30
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

23.11.2023

четвъртък

13:00
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

23.11.2023

четвъртък

13:30
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23.11.2023

четвъртък

14:30
ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

24.11.2023

петък

09:00
НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

24.11.2023

петък

10:00
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

24.11.2023

петък

10:30
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

24.11.2023

петък

11:00
ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

24.11.2023

петък

13:00
КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

24.11.2023

петък

14:00
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

27.11.2023

понеделник

09:00
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

27.11.2023

понеделник

10:00
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

27.11.2023

понеделник

11:00
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

27.11.2023

понеделник

13:00
ПРАВНИ ВЪПРОСИ

27.11.2023

понеделник

14:00