ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14689 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с кандидатстване на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас с проектно предложение: „Инвестиции в развитието на Индустриален парк – Бургас“ по процедура BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ