График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 08.12.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 19.12.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ТУРИЗЪМ

12.12.2023

вторник

09.00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

12.12.2023

вторник

10.00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

12.12.2023

вторник

11.00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

12.12.2023

вторник

12.00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

12.12.2023

вторник

13.00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

13.12.2023

сряда

09.00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

13.12.2023

сряда

10.00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

13.12.2023

сряда

11.00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

13.12.2023

сряда

12.00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

13.12.2023

сряда

13.00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

14.12.2023

четвъртък

08.30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.12.2023

четвъртък

09.30

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

14.12.2023

четвъртък

10.30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

14.12.2023

четвъртък

11.30

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

14.12.2023

четвъртък

12.30

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

14.12.2023

четвъртък

13.30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

14.12.2023

четвъртък

14.30