ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15143 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Модернизиране и технологично обновление на системата за външно изкуствено осветление в 4 жилищни комплекса на територията на Община Бургас.“ по процедура  BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“, с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ