ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15299 / 14.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас по „Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“, финансирана от Агенция за хората с увреждания, за приспособяване на работни места в цех „Морски знаци“, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 47 (партер) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ