Виктория Валентинова Върбанова

Виктория Валентинова Върбанова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.03.1995 г.
Образование: Студент
Чужди езици: Английски език, полски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Анализ на природните и културно-исторически фактори и възможности за нови инвестиции; морско - транспортно обслужване; облекчаване на административната тежест за гражданите и безнеса
Телефон за контакти: 0890514517

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14777 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Сертифициране на Община Бургас по стандарт ISO 37001 – СИСТЕМИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО /ANTI-BRIBERY МANAGEMENT SYSTEMS/ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14778 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на националното знаме на Република България във всяка класна стая в учебните заведения на територията на община Бургас и започване на всеки учебен ден с химна на Република България 

ПИТАНЕ 08 - 00 14781 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Чужди граждани с бежански статут
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14782 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: "Синя Зона" и "Зелена зона"
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15002 /19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас 
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15004 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Капацитет и работно време на дневните центрове за хора с увреждания и деца със СОП на територията на община Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15005 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Домашни любимци и условия, осигурени от Община Бургас
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15137 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за ремонт на детската площадка, намираща се в двора на Народно читалище „Васил Левски 1937“, с административен адрес: гр.Бургас, кв.„Горно Езерово“, ул.„Дружба“ № 26 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15138 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Изготвяне на проект и КСС и осигуряване на финансиране на ремонт на отсечка, водеща към плажа в кв. „Сарафово“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15139 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предоставяне на допълнителни средства за борба с демографската криза 

ПИТАНЕ 08 - 00 15175 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Общинска програма „Инвитро” 

ПИТАНЕ 08 - 00 15176 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Еднократно финансово стимулиране на родители 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15283 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Ремонт на пейките и монтиране на камери за видеонаблюдение в градинката, обособена между ул. "Александровска", пл. "Атанас Сиреков" и ул. "Апостол Карамитев"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15286 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Пръскане срещу тигрови комари
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15287 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Концесия на кариерата в кв. "Банево" 

ПИТАНЕ 08 - 00 15522 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Агитационни материали на партия „СБОР“ в градския транспорт 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас