Виктория Валентинова Върбанова

Виктория Валентинова Върбанова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.03.1995 г.
Образование: Студент
Чужди езици: Английски език, полски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Анализ на природните и културно-исторически фактори и възможности за нови инвестиции; морско - транспортно обслужване; облекчаване на административната тежест за гражданите и безнеса
Телефон за контакти: 0890514517

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ