График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 14.06.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 и зала 2, съгласно графика, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.06.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ЗАЛА

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ТУРИЗЪМ

1

18.06.2024

вторник

09:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

2

18.06.2024

вторник

10:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

2

18.06.2024

вторник

11:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

1

18.06.2024

вторник

12:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

1

18.06.2024

вторник

13:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

1

18.06.2024

вторник

14:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1

19.06.2024

сряда

09:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1

19.06.2024

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

1

19.06.2024

сряда

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

1

19.06.2024

сряда

12:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1

19.06.2024

сряда

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

1

19.06.2024

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

1

20.06.2024

четвъртък

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

2

20.06.2024

четвъртък

10:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

2

20.06.2024

четвъртък

11:00

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

2

20.06.2024

четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1

20.06.2024

четвъртък

12:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

1

20.06.2024

четвъртък

13:00