ОБЯВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

ПУБЛИКУВАНО НА Sort ascending ЗАГЛАВИЕ
Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“ – гр. Бургас
Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас
Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд
Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица
Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас
Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел
Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас
Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община