Почетна книга

Публикувано от admin на

В почетната книга на Община Бургас се вписват имената на удостоените с отличия и звания на Община Бургас български и чуждестранни граждани. В нея се вписват изявени личности от страната и чужбина с принос за развитието на общината, които получават правото в книгата да изразят отношението си към град Бургас.