ОТЛИЧИЯ НА ОБЩ ИНА БУРГАС

Почетна значка на Община Бургас

Публикувано от d.kostadinova на

С почетна значка на Община Бургас се отличават български и чуждестранни граждани за проявени героизъм, себеотрицание, гражданска чест и доблест, борба с бедствия и аварии или заслуги за опазване на околната среда.

"Ключът от кулата" на Община Бургас

Публикувано от d.kostadinova на

Кметът на града удостоява със отличието „Ключът от кулата" на Община Бургас български и чуждестранни граждани за заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на град Бургас, съхраняването на историческата памет на града и дарителството, както и на важни гости н

Медал за достойна служба

Публикувано от d.kostadinova на

Кметът на града награждава с Почетен медал „За достойна служба" граждани на Общината за особени заслуги при изпълнение на служебните си задължения, навършване на годишнини, промяна на местоработата и други.

Почетен гражданин на Община Бургас

Публикувано от d.kostadinova на

Със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му.

Почетен съветник на Община Бургас

Публикувано от d.kostadinova на

Званието "Почетен съветник на Община Бургас" е едно от най-ценните и достойни за уважение отличия, с които Община Бургас удостоява български и чуждестранни граждани за изключителен принос и заслуги за развитието на Община Бургас, постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанск

Почетна книга

Публикувано от d.kostadinova на

В почетната книга на Община Бургас се вписват имената на удостоените с отличия и звания на Община Бургас български и чуждестранни граждани. В нея се вписват изявени личности от страната и чужбина с принос за развитието на общината, които получават правото в книгата да изразят

Печат на Община Бургас

Публикувано от d.kostadinova на

Официалният печат на Община Бургас има кръгла форма. Той представлява композиция, която включва в централната си част пластичен вариант на герба на град Бургас.