ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15231 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 15224 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Н. Д., относно: Искане за поставяне на лежащи полицаи непосредствено до кръстовището на улица "Васил Левски" и улица "Шейново"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15205 / 13.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Б. К., относно: Паркиране на служебни автомобили върху места обозначени със знак Д21
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15179 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Дончев - Шампион на България по автомобилен спорт, относно: Предложение за развитие и внедряване на многофункционален учебно-тренировъчен център в град Бургас, за обучение по безопасност на движението по пътищата в Република България в изпълнение на Национална стратегия за подобряване на пътната безопасност в страната в периода от 2021 г. до 2030 г, приета с Решение на Министерски Съвет № 775 от 26.10.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15173 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2023 г. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15154 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023 -2027 година 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15133 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението относно: Изграждане на допълнително платно на ненаименуваната улица, перпендикулярна на ул. „Димитър Димов“, намираща се между сервиза за гуми и бензиностанция „Шел“ и между бл. 37 и бл. 38 в ж.к. „Зорница“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15126 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Обновяване и разширяване на автопарка на „Бургасбус“ ЕООД със специализирани микробуси, предназначени за трудноподвижни хора и граждани със специфични потребности