Даниел Атанасов Иванов

Даниел Атанасов Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 06.09.1978 г.
Професия: Икономист
Образование: БСУ, спец. "Финанси"
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: МК "Левицата"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Икономика и инвестиционни проекти, наука и иновации
Телефон за контакти: 0882716000