Мариян Иванчев Иванов

Мариян Иванчев Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 12.12.1984 г.
Професия: Експерт "Връзки с обществеността", журналист
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - журналистика
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Развитие на инфраструктурата; пътна безопасност; екология
Телефон за контакти: 0896632901

ПИТАНЕ 08 - 00 14744 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Подмяна на улично осветление в кв.Сарафово
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14745 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Задължения на спортни клубове

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14777 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Сертифициране на Община Бургас по стандарт ISO 37001 – СИСТЕМИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО /ANTI-BRIBERY МANAGEMENT SYSTEMS/ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14778 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на националното знаме на Република България във всяка класна стая в учебните заведения на територията на община Бургас и започване на всеки учебен ден с химна на Република България 

ПИТАНЕ 08 - 00 14969 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Улично осветление в кв. „Сарафово“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 14968 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Дарение на клиника „Мама и аз“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15002 /19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15137 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за ремонт на детската площадка, намираща се в двора на Народно читалище „Васил Левски 1937“, с административен адрес: гр.Бургас, кв.„Горно Езерово“, ул.„Дружба“ № 26 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15138 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Изготвяне на проект и КСС и осигуряване на финансиране на ремонт на отсечка, водеща към плажа в кв. „Сарафово“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15139 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предоставяне на допълнителни средства за борба с демографската криза 

ПИТАНЕ 08 - 00 15140 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Такси, дължими от търговци на мартеници 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ПИТАНЕ 08 - 00 15274 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Ремонт на отсечка между кв. "Сарафово" и кръговото кръстовище в ж.к. "Изгрев"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15275 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Договорни отношения за реклама между Община Бургас и И. Грошев
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15283 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Ремонт на пейките и монтиране на камери за видеонаблюдение в градинката, обособена между ул. "Александровска", пл. "Атанас Сиреков" и ул. "Апостол Карамитев"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15447 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Искане за държавен терен в кв."Сарафово"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15448 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Обществени поръчки
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 15659 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Ремонтни дейности по пътя за кв. "Сарафово"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15673 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на пътни знаци в района на ул. „Цар Иван Шишман“ и „Шейново“ 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15714 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас