Мариян Иванчев Иванов

Мариян Иванчев Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 12.12.1984 г.
Професия: Експерт "Връзки с обществеността", журналист
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - журналистика
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Развитие на инфраструктурата; пътна безопасност; екология
Телефон за контакти: 0896632901