Стойко Георгиев Андреев

Стойко Георгиев Андреев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 07.09.1959 г.
Професия: Инженер по поддръжка и експлоатация на ЕИТ
Образование: ВНВАУ - гр. Шумен
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: ПП ИТН
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Обществен ред и сигурност; спорт; морско дело и рибарство
Телефон за контакти: 0898785170