ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ДЕЙСТВАЩ ДО

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на следния електронен адрес: g.drakaliev@burgascouncil.org

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ