АРХИВ НА ПРАВИЛНИЦИ

ПУБЛИКУВАНО НА Sort ascending ДЕЙСТВАЩ ДО ЗАГЛАВИЕ
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ „АВИОМУЗЕЙ БУРГАС“ – ГР. БУРГАС
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС
ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД
ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС