Иво Георгиев Баев

Иво Георгиев Баев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 22.08.1957 г.
Професия: Адвокат
Образование: СУ "Св. Климент Охридски", спец. "Право"
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: ГЕРБ-СДС, член на ПП "СДС", общински председател на ПП "СДС"- Бургас
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023г. 
Акцент през мандата: Правни въпроси; участие в изработване на проекти и приемане на подзаконови нормативни актове за работата на ОС; инвестиционни политики; международно сътрудничество; засилване връзката управлявани - управляващи чрез постоянна комуникация с гражданското общество - неправителствени организации, граждански инициативи и др. 
Телефон за контакти: 0878704820

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ