Красимир Калудов Тодоров

Красимир Калудов Тодоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 30.03.1968 г.
Професия: Журналист
Образование: Висше - "Българска филология"
Чужди езици: Английски език, Руски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г. 
Акцент през мандата: Култура; образование; туризъм; спорт
Телефон за контакти: 0887 976 757