Красимир Калудов Тодоров

Красимир Калудов Тодоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 30.03.1968 г.
Професия: Журналист
Образование: Висше - "Българска филология"
Чужди езици: Английски език, Руски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г. 
Акцент през мандата: Култура; образование; туризъм; спорт
Телефон за контакти: 0887 976 757

ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 

ПИТАНЕ 08 - 00 14960 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Красимир Калудов  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Състояние на подлез, разположен на бул. „Захари Стоянов“ в к-с „Меден рудник“ и наличие на рискова зона за ПТП 

ПИТАНЕ 08 - 00 14961 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Красимир Калудов  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Възможност за ангажиране на експерт-юрист, който да осъществява текуща правна помощ в сферата на социалните дейности и предоставяните от социалните звена услуги 

ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: 1. Забавен отговор на сигнал на гражданин към администрацията; 2. Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Банево

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас