ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Състав на комисията
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ДОКЛАД 08 - 00 15874 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15852 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ - „Спортен  комплекс, изграден в  УПИ III,  в кв. 1, отреден за спорт, по ПУП – ПРЗ на парк “Езеро“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор № 07079.622.95, целия с площ от 4502 кв. м., ведно с построената в него  едноетажна обслужваща сграда с идентификатор № 07079.622.95.1, с площ от 89 кв. м

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15835 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Увеличаване броя на членовете и избор на нови членове в Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15831 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Стратегия за интелигентна трансформация на община Бургас - БУРГАС: Версия 5.0 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15823 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за дофинансиране на Световно първенство по спортни танци Бургас 2024 г., допълнение на Спортния календар на Община Бургас и предоставяне на парична награда на изявения бургаски кикбоксьор С. Копривленски 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15825 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2023 г.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15817 / 17.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие за допълнение на Спортния календар на Община Бургас и за финансово подпомагане на спортни дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15806 / 16.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД 08 - 00 15778 / 02.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2023 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 15727/ 18.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - Х. К. Гарибян - представляваш, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Неправомерно подписан договор между ОП "Общински имоти" и ПК "Бриз"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВИДЕОАРХИВ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Няма публикувано съдържание.

 СТРАНИЦИ НА КОМИСИИ »