ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Състав на комисията
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА
Материали за предстоящо заседание на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14690 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа на изявен бургаски спортист и одобряване на дофинансиране на спортно събитие за финансовата 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14688 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преразпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи 2023 г
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14669 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на  структурата и общата численост на общинската администрация за мандат 2023-2027 и утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 14634 / 13.10.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от председателите на СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Проблеми създавани от сем.Стойчеви - треньори на ПК "Бриз"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08-00 14656 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от А. Коджабашев - представляващ АКВТ "НАФТЕКС", относно: Предоставяне на финансови средства за турнир по вдигане на тежести -  "Иван Абаджиев"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ