КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Веселин Матеев Пренеров - общински съветник
Диян Дончев Господинов - общински съветник
Красимир Калудов Тодоров - общински съветник
Лидия Стефанова Бобчева - общински съветник
Мариела Николаева Кирова - общински съветник
Тодор Жаков Йосифов - общински съветник
Женя Георгиева - ст. експерт в дирекция "Образование и демографски въпроси"
Людмила Цонева - гл. юрисконсулт в дирекция "Образование и демографски въпроси"